Bariérová antikoncepce pro ženy


Účinná, Bezpečná, Bez hormonů


Co je FemCap?

FemCap – cervikální pesar je navržen tak, aby odpovídal anatomii vagíny. Pokrývá děložní čípek, do žlábku zachycuje spermie a zabraňuje jim vstupu do dělohy.

Jak to funguje? Žena si může zavést FemCap na děložní čípek v několikahodinovém předstihu před plánovaným pohlavním stykem. (např. ráno před očekávanou večerní schůzkou). Musí však být nasazen nejméně 15 minut před stykem, protože sexuální vzrušení způsobí zvětšení velikost pochvy a pak nelze pesar správně umístit. FemCap umožňuje opakovaný styk, aniž by bylo nutné ho vyjímat a znovu zavádět. FemCap lze ponechat zavedený nejdéle 48 hodin, při čemž je nutné dodržet 6 hodinový interval mezi posledním stykem a vyjmutím pesaru, aby bylo zaručeno, že všechny živé spermie uhynou. V kyselém poševním prostředí vydrží spermie pohyblivé a oplození schopné cca 3 hodiny. Jinak je tomu v děloze, kde vydrží oplození schopné 5 až7 dní. Správně zavedený pesar není v těle ženy cítit ani neruší intimní kontakt partnerů.

FemCap je nasazen na čípek volně a nijak jej neutiskuje a nepoškozuje.  Ve vagíně je upevněn součinností 3 faktorů:

 • 1. nasazením na čípek
 • 2. lehkým rozestřením kremp do poševních kleneb a přilnutím k poševním stěnám
 • 3. mírným podtlakem vzniklým v důsledku přilnutím kremp a umístěním kopule na čípek

Žlábek mezi kupolí a krempou slouží k zachytávání spermií. Kopule pokrývá děložní čípek a zabraňuje spermiím vstupu do dělohy. Odstraňovací poutko slouží ke snadnému vyjímání FemCapu z pochvy.

Výhody a nevýhody FemCapu:

Výhody 

 • Opakovatelně použitelný.
 • Může být zaveden až na dobu 48 hodin.
 • Ekonomicky výhodný.
 • Žádné nežádoucí účinky.
 • Vyroben z lékařského silikonu - nealergického materiálu.
 • Tři velikosti - žena si sama určí vhodnou velikost. Není potřeba gynekologické vyšetření a předpis

Výhody ve srovnání s hormonální antikoncepcí

Na rozdíl od hormonální antikoncepce nemá Femcap žádné vedlejší účinky na zdraví ženy.

 • Nenarušuje ženin přirozený menstruační cyklus.
 • Nemá vliv na ženinu plodnost.
 • Nemá negativní účinky na kojení.
 • Nezpůsobuje nechutenství na sex, jako hormonální antikoncepce.
 • Neovlivňuje psychiku a nezpůsobuje kolísavost nálad s bolestmi hlavy.
 • Nezvyšuje riziko vzniku mozkové mrtvice.
 • Nevede ke vzniku žilní trombózy.
 • Nezatěžuje trávící systém, játra ani ledviny.
 • Nezpůsobuje nárůst tělesné váhy.

Nevýhody 

 • Vyžaduje plánování sexuálního styku.
 • Bez použití spermicidu je méně účinný než hormonální antikoncepce (účinnost samotného femcapu je 96%).
 • Nelze použít v době menstruace.